visie en missie

In het Roodebeekcentrum wonen een tal van organisaties en komen veel verschillende mensen over de vloer, het zijn dan ook deze mensen die het centrum samen dragen en het uitbouwen tot een echt jeugdcentrum.

Het Roodebeekcentrum biedt de kans tot ontwikkeling van een kritische ingesteldheid ten opzichte van zichzelf, de anderen en de omgeving. Constante nieuwsgierigheid en een eigen mening ontwikkelen is hierin noodzakelijk. Er is de gelegenheid om te experimenteren en zo het ongekende, het nieuwe te ontdekken en te leren kennen. Er dient rekening gehouden te worden met zichzelf, de anderen en de omgeving. Wanneer een jongere verantwoordelijkheid opneemt in het centrum ontwikkelt hij bepaalde sociale vaardigheden. Zo krijgt hij de mogelijkheid zich te uiten, alleen of in groep, beeldend, dramatisch, lachend of ruziënd, …. Door deze zoektocht zal de jongere een meerwaarde ontwikkelen die in contrast staat met het commerciële. Hij ziet zo uiteindelijk het verschil tussen kwaliteit en kwantiteit.

Het Roodebeekcentrum maakt deel uit van het jeugdwerk, daarom is het ook de taak van het centrum om leemtes in de jongerencultuur te detecteren en hiervoor een oplossing te zoeken. Doordat er een intens contact is met de jongeren worden er vaak problemen ontdekt. Deze kunnen dan met de overheid of andere instanties worden besproken. Het centrum gaat mee met de tijd. Het ondergaat een voortdurende verandering en evolutie, naargelang de jongeren, kinderen, medewerkers,.. veranderen. Om mee te groeien met de nieuwe veranderingen is inspraakmogelijkheden een nodig instrument. De wisselwerking tussen jongeren en het centrum staat hier centraal.

Het Roodebeekcentrum zorgt voor een goede doorstroming. Kom je hier als zesjarige binnen, dan kan je doorgroeien tot in het jeugdhuis. Je leert hier je verantwoordelijkheid opnemen, je kan je engageren in het beleid van het centrum en helpt zo het centrum evolueren.