jeugdhuis

De Schakel

Op initiatief van de gemeente startte men in 1962 met een tweetalig jeugdhuis. Door een splitsing op cultureel gebied werd in 1964 het Nederlandstalig jeugdhuis De Schakel in de Villa Montald opgericht. Gaandeweg namen de jongeren het beheer in eigen handen. Nog steeds leidt dit tot bewustwording, verantwoordelijkheid en inzicht.

Heb je een idee voor een super activiteit. De schakel steunt je initiatief. Laat het ons zo snel mogelijk weten. De zotste ideeën zijn het meest welkom!

Voor inlichtingen: jhdeschakel@gmail.com

Je vindt ons ook terug op facebook