brede school

Brede School is een samenwerkingsverband tussen verschillende sectoren waaronder een of meerdere scholen die samen werken aan een brede leer- en leefomgeving in de vrije tijd en op school met als doel maximale ontwikkelingskansen voor álle kinderen en jongeren.

Kinderen en jongeren groeien op in een samenleving die steeds complexer wordt. In Brussel spelen daarnaast ook maatschappelijke uitdagingen zoals meertaligheid, diversiteit, sociale ongelijkheid en armoede een rol. Deze grootstedelijke realiteit heeft tot gevolg dat kinderen en jongeren heel wat competenties nodig hebben om hun leven en hun omgeving mee vorm te geven.

Ook voor Brede Schoolprojecten kan het Roodebeekcentrum een uitstekende partner zijn.